นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว อัพเดทล่าสุด: 10 กรกฎาคม 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัว | Privacy Policy

เว็บไซต์ (www.ufa222.online) ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่ออธิบายถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งในด้านการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การนำไปใช้ เปิดเผย รวมไปถึงสิทธิของการเข้าถึงต่างๆ ในขณะที่ท่านได้เข้าถึงโดนเมนของเราผ่านทุกช่องทาง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“PDDA”)

เรามุ่งมั่นและยืนหยัดที่จะปกป้อง และดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านนโยบายเหล่านี้ จึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียด เพื่อที่จะได้ทราบถึงวิธีการ และวัตถุประสงค์ของเรา การลงทะเบียนยินยอมเข้าใช้งาน ถือว่าท่านเห็นด้วยและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเงื่อนไขการใช้งานตามที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อบังคับใช้กับการปฏิบัติงานของ เว็บไซต์ หรือ ช่องทางการเข้าถึงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการควบคุมและดูแลจากเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

เป็นข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวตนของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านในการเข้าถึงการบริการต่างๆบนเว็บไซต์เรา เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านผ่านทั้งแบบข้อมูลที่ท่านส่งให้เราโดยตรง ในรูปแบบของข้อมูลส่วนของขณะสมัคร ตอบแบบสอบถาม หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดทำผ่านเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และการเก็บข้อมูลผ่านคุกกี้ เพื่อเป็นการระบุตัวตนในการเข้าใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการบริการให้เป็นที่พอใจมากยิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถูกจัดเก็บจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการลงทะเบียน
  • ชื่อ-นามสกุล
  • อายุ
  • วันเดือนปีเกิด
  • เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง
 2. ข้อมูลการติดต่อ
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • อีเมล
  • ที่อยู่
 3. ข้อมูลบัญชีการทำธุรกรรม และการเงิน
  • ชื่อ/รหัสผู้ใช้งาน
  • รายละเอียดบัญชีธนาคาร
  • รายละเอียดบัตรเครดิต
  • ประวัติการทำรายการต่างๆ
 4. ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์
  • สถิติต่างๆของการเข้าเว็บไซต์
  • เวลา/ช่วงเวลาของการเข้าชมเว็บไซต์
  • ข้อมูลการค้นหาอื่นๆ

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงข้อมูลการสนทนากับฝ่ายให้บริการลูกค้าของเรา ทั้งผ่านทางแชทสด และการสนทนาผ่านโทรศัพท์ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการวิเคราะห์ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักของเรา อาจใช้ในด้านของการตลาด ข้อเสนอพิเศษ กิจกรรมจากส่วนกลาง การประชาสัมพันธ์ หรือการปรับปรุงในภาคส่วนของการบริการให้ดียิ่งขึ้น

การนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆของท่านที่รวบรวมได้จากแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ และจากการบริการอื่นๆ ยกเว้นแต่การปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวในบางสถานการณ์ ดังต่อไปนี้ (อาจมีเพิ่มเติมได้ภายหลัง)

 • เมื่อเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อบังคับให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อระบุและยืนยันตัวตนของท่านในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์
 • เพื่อติดต่อท่าน เกี่ยวกับการแจ้งเตือนการอัพเดทข้อมูล หรือฟังก์ชั่นต่างๆบนเว็บไซต์
 • เพื่อช่วยในด้านการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ หรือการระบุภัยคุกคามที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยต่อการรับ-ส่งข้อมูล
 • เพื่อช่วยพัฒนาความปลอดภัยของการเข้าถึงการบริการบนเว็บไซต์ อาจมีการสุ่มตรวจ ทดสอบ หรือเข้าใช้งานโดยรหัสส่วนตัวของบุคคลเท่าที่จำเป็นโดยหน่วยงานภายนอก แต่ต้องอยู่ภายใต้ตามข้อตกลง และเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 • เพื่อช่วยในการระบุสาเหตุ การแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์
 • เพื่อผลประโยขน์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชาสัมพันธ์ การศึกษาการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การจัดทำสถิติ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆในอนาคต

ทั้งนี้ การเดิมพันออนไลน์เติบโต และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เราอาจจะขยายสาขาในเครือ หรือมีการแบ่งธุรกิจในบางพื้นที่ โดยทั่วไปแล้วการแบ่งปันข้อมูลบางส่วน จะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกถ่ายโอนให้กับเว็บไซต์ในเครือ ตัวแทน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงเทคนิค และการประมวลผลของข้อมูลในด้านต่างๆ แต่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้

โดยทั่วไปแล้วการให้บริการของเรานั้นจะไม่มีเหตุจำเป็นในการติดต่อผู้ใช้งานโดยตรง หากมีกรณีที่ทางเราต้องติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้งานไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม เราจะทำการสื่อสารกับท่านด้วยจุดประสงค์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

 • ส่งข้อความถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • ส่งข้อความอัพเดทเกี่ยวกับโปรโมชั่น หรือการตลาดอื่นๆผ่านทางเบอร์โทรศัพท์
 • ส่งข้อความทางอีเมลเพื่อให้เข้าร่วมการทดสอบการใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆบนหน้าเว็บไซต์
 • ส่งข้อความทางอีเมลเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ให้ความสะดวกแก่การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริการลูกค้า หรือบุคคลที่สาม (ซึ่งเกี่ยวกับการให้บริการของเรา)
 • ตอบกลับอีเมล หรือข้อความที่ท่านได้ส่งหาเรา

กรุณาอย่าตอบกลับ แชร์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัว รวมถึง OTP (One Time Password) แก่บุคคลที่สาม หากท่านได้รับการติดต่อสื่อสารด้วย URL หรืออีเมลอื่นๆที่นอกเหนือจาก (เว็บไซต์หลัก : www.ufa222.online / Official E-mail : [email protected])

ความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

การให้บริการภายใต้เว็บไซต์แห่งนี้ ไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือผู้ที่ขาดความสามารถซึ่งขัดต่อกฎหมาย ในการได้รับอนุญาติให้เข้าร่วมกิจกรรมพนันออนไลน์ในประเทศนั้นๆ หากท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆกับเรา ทางเราจะไม่จัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถยืนยันได้ถึงตัวตนของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากท่านมีหลักฐาน ซึ่งแสดงว่ามีบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้นำส่งซึ่งข้อมูลส่วนตัวผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเราเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนตัวของบุคคลนั้นๆต่อไป

คุกกี้ Cookie

เพื่อเพิ่มการทำงานของการให้บริการบนเว็บไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ เว็บเซิพเวอร์จะทำการจัดเก็บ คุกกี้ (ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก) ไว้บนเว็บบราวเซอร์ของท่านเพื่อติดตามการทำงาน ช่วยจดจำการเข้าถึงต่างๆของท่าน เราใช้คุกกี้ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูลในรูปแบบของสถิติ โดยทั่วไปเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะ ยอมรับ หรือปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ผ่านการตั้งค่าบนเว็บบราวเซอร์ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ การเข้าถึงบริการบางส่วนบนเว็บไซต์อาจไม่สามารถใช้งานได้

การลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิก ไม่ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป การดำเนินการนี้อาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการจากเราได้ หรือได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพ การกลับมาใช้บริการอีกครั้งอาจส่งผลให้ต้องดำเนินการแจ้งข้อมูลส่วนตัวใหม่ทั้งหมด

เราใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ แต่หากมีข้อมูลดังกล่าวที่ยังคงค้างในระบบจากสาเหตุของการบันทึก หรือทำสำเนาไว้ล่วงหน้าของเรา ถือว่าเป็นข้อจำกัดทางเทคโนโลยี และจะไม่ถือว่าเราได้ฝ่าฝืนความประสงค์ของท่านแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีคำร้องเรียน ข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทางเราได้มีการจัดตั้งทีมงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของเว็บไซต์ การจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ หรือเผยแพร่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“PDDA”)

ติดต่อเรา

แผนกบริการลูกค้า : https://www.ufa222.com/contact-us
อีเมล : [email protected]
โทร : 087-755-0222
Scroll to Top